MP Classic

Dzia?amy po to aby wskrzesa? klasyki, odbudowywa? youngtimery, budowa? repliki aut rajdowych oraz dawa? naszym Klientom satysfakcj? poprzez przygotowanie ich pojazdw do sportu.

Firma istnieje od 1996 roku. Jej za?o?ycielem i w?a?cicielem jest Mariusz Podlejski. To dzi?ki jego pasji do klasycznych samochodw oraz ju? powoli zapominanych przez wielu fachowcw umiej?tno?ciach, firma przyj??a ten kierunek w motoryzacji.
Po do??czeniu do zespo?u Micha?a Jagusiaka - projektanta wizualnego jak rwnie? pasjonata youngtimerw osi?gn?li?my pe?n? harmoni?. Te dwie osoby oraz nasi pracownicy wzajemnie uzupe?ni? dzia?alno?? firmy dzi?ki czemu mo?emy Pa?stwu zaoferowa? produkt w pe?ni profesjonalny pod ka?dym wzgl?dem.

W odbudowie pojazdw klasycznych wspieraj? nas swoimi produktami firmy NOVOL for Classic Car oraz MOTUL jak rwnie? nasz d?ugoletni partner firma TRS Racing.

Mariusz Podlejski
Micha? Jagusiak
oraz reszta zespo?u